Hist 5

Resume: Kilehuller fra stenbrydning.

Arbejdet med at bryde granit blev i løbet af 1800-tallet en stor industri på Bornholm. Sporene efter mange mindre stenbrud ses talrige steder i det bornholmske landskab. På klippen ses en række kilehuller, der blev lavet i forbindelse med udkløvningen af klippeblokke. Disse kilehuller er sandsynligvis lavet med håndkraft – enten først med en ”pikkert” (en hammer med spids i hver ende) eller med ”klaphammer” og spidsmejsler. Brugen af hammer og spidsmejsler blev introduceret af italienske stenarbejdere omkring 1900. Selve kløvningen blev foretaget enten ved at trækiler blev hamret ned i hullerne og senere gjort våde, hvilket udvidede trækilen, så klippen sprang, eller ved anvendelsen af kilejern, kiler og en stor kilehammer. Kløvningen her gik sandsynligvis ikke som ønsket – f.eks. ses hele kilehuller mod midten af klippen. Klipper kan have ikke hensigtsmæssige sprækker eller svagheder. Klippen er hurtigt fravalgt til fortsat brydning. Den velkendte og store helleristning Ll. Madsebakke blev som eksempel i første omgang kun bevaret fordi klippeknolden var ”for dårlig”. St. Madsebakke lige ved siden af med flere helleristningsskibe var ikke lige så heldig. Den blev bortsprængt.

Hist 5 Fig1.jpg   Hist 5 Fig2.jpg

Hist 5 Fig3.jpg