Hestefigurer

Udformning:
Hestefigurer består af en enkel fure hugget ind i stenen/klippen, men det er trods alt tydeligt, at det drejer sig om heste. Egentlige heste i fuld figur haves der kun enkelte eksempler på fra Bornholm, mens hestehoveder kendes fra bronzeting og helleristningsskibenes stævne i større antal. På de bornholmske helleristninger er disse dog ikke almindelige, og i en del tilfælde har man blot markeret ørerne. Udbredelse & datering: På Vestbornholm er ved Sorthat Strand fremkommet en lille hestelignende figur sammen med et hjulkors, som kan ses som et tegn på solen. På Hammersholm felt nr. 37 i Allinge-Sandvig er der på en klippe fremkommet 6 skibe, 1 hjulkors og 2 heste samt nogle skåltegn. Netop hesten og solsymbolet kendes fra andre nordiske helleristninger og bronzegenstande, som tidsmæssigt anbringer det i bronzealderen, hvor det for første gang ses fra omkring 1500 f.Kr. Tolkning: Sammenhængen mellem hesten og hjulkorset antyder hestens rolle som solens hjælper, hvilket den berømte solvogn fra Trundholm Mose i Odsherred på Sjælland viser så fint. Hesten hjalp ligesom skibet solen i bronzealderens forestillingsverden på dens rejse over himlen. Også i Sverige og i det øvrige Europa spiller hesten en betydning for solens gang. Forestillingerne om hestens rolle i den nordiske bronzealder må formodes at skyldes påvirkning fra omverdenen uden, at det kan afgøres hvorfra. Det kan nævnes, at inden for nordisk mytologi var Skinfaxe en hest, der trak en vogn med solen over himlen om dagen. Mens Hrymfaxe var en hest, der trak en vogn med månen over himlen om natten.