Det aktuelle projekt

Hjemmesiden er en del af projektet ”Fase 1” af ”Oplev 3000 år gamle helleristninger i det nordbornholmske landskab” støttet af 15. Juni Fonden.
Projektet har haft til formål at få afdækket, registreret og formidlet særligt klipperne placeret i en nærmest hesteskosformet arena.
Med udgangspunkt i klippeknolden på Hammersholm, hvor der i 2017 blev erkendt en ny stor helleristning med i alt 19 skibe (H72), er flere klipper blev afdækket i nærområdet. Helleristningen (H72) fik offentligheden kendskab til i oktober 2018. I det fortsatte arbejde er flere nye helleristninger fundet i området. Eksempelvis er der på den samme klippeknold, hvor den før omtalte helleristning ligger, fremkommet et yderligere helleristningsfelt (H75) med hele 18 helleristningsskibe blot 15 m herfra.
De udgør tilsammen i dag det hidtil største helleristningsfelt med skibe i Danmark.

Arbejdet med de nærliggende klipper har bundet området sammen. Et unikt område er skabt i form af én hesteskosformet arena af helleristningsfelter. Som ringe i vandet omkring den hesteskosformede arena er der registreret så mange helleristningsfelter, som projektets økonomi tillod. I det børnevenlige og usædvanligt naturskønne område kan den besøgende få information om og gå fra den ene helleristning til den anden. Viden om undersøgelsesområdets forhistorie, historie og natur vil løbende blive forsøgt formidlet og visualiseret med en web-baseret app, som gennem smarttelefoner/ipads og deres gps viser den enkelte hen til lokaliteter som især helleristninger. Herigennem gives muligheden for at få forklaringer om og visuelle oplevelser af helleristningerne samtidig med, at der kan erhverves anden viden om egnens øvrige kultur og miljø. Med tiden er det hensigten dels at få flere helleristninger, dels flere punkter med information om historisk kultur og natur registreret. Appen er konstrueret, så det er muligt for undertegnede selv løbende at fylde informationer heri.

Det er derfor muligt for en bruger at foreslå punkter, der kunne være af interesse for andre.
Forslag modtages gerne – evt. med info, foto og GPS-mål til mst@bornholmsmuseum.dk