Hjulkors og kredstegn

Udformning:
Det hyppigste af disse to tegn er hjulkorset, der omfatter et kors omgivet af en kreds, mens kredsen med et enkelt skåltegn i midten eller helt alene er langt mindre almindeligt. Hjulkorset kan optræde alene, men også sammen med andre motiver som f.eks. skåltegnet. Nogle hjulkors kan have en ekstra kreds eller fure omkring hjulkorset, mens andre kan have fire skåltegn mellem korsets furer. Nordens vel flotteste hjulkors er fundet på Madsebakke nær Allinge, hvor et skåltegn er anbragt i hver kvartinddeling inde i hjulet. Dette kendes også fra andre hjulkors, men den omgivende kreds af sandsynligvis 16 skåltegn er anbragt således, at 4 skåltegn findes ud for hver kvartdel af hjulkorset, og denne skålkreds gør motivet unikt. På andre hjulkors kan der optræde furer, hvis betydning er uvis. På Nordbornholm er der ved Egely fundet eksempler på hjulkors anbragt på ”ben”/stativer, som står på et skib (se under tolkning). Udbredelse & datering: Når hjulkorset er lavet i sten, kendes det næsten kun fra de nordiske helleristninger, men motivet findes på andre materialer mange steder i Europa. Hjulkorset optræder i alle områder af Norden, og i Danmark er det mere udbredt end skibsmotivet. På Bornholm findes hjulkorset spredt over hele øen. Det kan være vanskeligt at datere hjulkorset på sten, når det forekommer alene eller sammen med skåltegn. Men hjulkorset optræder også i sammenhæng med andre bronzealdermotiver og kendes fra sikkert dateret bronzegenstande, hvorfor det med sikkerhed kan henføres til bronzealderen. Tolkning: Hjulkorset har sikkert haft flere betydninger alt efter den sammenhæng, som det optræder i. Det er oplagt at tænke sig, at motivet skal tolkes som solen, og hjulets bevægelse kan henvise til ideen om solens evige gang. Man har tolket hjulkorset med skålgruber i korsets hver fjerdedele som tegn på de fire årstider, og på denne vis bliver hjulkorset et symbol for tidens cykliske gang. I 1994 fandtes et helleristningsfelt ved Sorthat Strand på det vestlige Bornholm med et hjulkors anbragt tæt sammen med en hestelignende figur. Der er en afbrydelse i hjulkorset, hvor hesten er placeret. Antagelig skal det forstås som en samlet komposition af hjulkorset (= solen) og dens hjælper. Fra de svenske helleristninger er ligeledes fundet hjulkors sammen med heste, der trækker det i en line. Også her skal hjulet ses som et udtryk for solen, som vi kender det fra solvognen fra Trundholm Mose i Odsherred. Når hjulkorset og cirkelmotiver forekommer samme med skibet er der forhold, som antyder, at dette skal fortolkes som et solskib. Fra eksempelvis Bornholm og Bohuslän i Sverige kendes til noget der ligner sole anbragt på ”ben”/stativer. Disse mulige solbilleder kan have været anbragt på virkelige skibe og have indgået i religiøse sammenhænge. En 7 cm høj bronzeholder med en indlagt ravskive med et indboret hjulkors i er fundet i Danmark med ukendt findested. Kun når det virkelige sollys skinner igennem den fint slebne ravskive, kan hjulkorset ses, og det må tolkes som et symbol på solen. Denne solholder har øjensynligt været fastgjort til et andet underlag, måske en model af et skib, som kan have været anvendt til kultiske optrin. På andre tidspunkter udgør motivet hjul på vogne, som kan være såvel to- som firehjulede. Her kan det have en praktisk funktion som hjul, måske samtidig med en mere religiøs betydning.