Fodtegn

Udformning:
Fodtegn optræder i forskellige udformninger og antal. Der findes fodtegn, hvor de enkelte tæer tydeligt kan ses som et aftryk af en nøgen fod. Dette kan f.eks. iagttages på Hammersholm felt nr. 36 i Allinge-Sandvig. Andre gange ligner det nærmest et aftryk af en fod i en skindsko som eksempelvis på klippen ved Brændesgård i Østermarie. Fodtegn kan optræde alene, parvis eller et større antal sammen.

Udbredelse & datering: Motivet er fundet flere steder på Bornholm, ligesom det er vidt udbredt i Danmark, Norden og Europa. Fodtegn kan forekomme uden andre motiver, hvilket umiddelbart gør det vanskeligt at datere. Men fødderne findes også sammen med andre velkendte bronzealdermotiver, og de anses for at stamme fra dette tidsrum.

Tolkning: Symbolet har ikke nødvendigvis altid haft samme betydning hele tiden. Tegnene kan have gengivet virkelige menneskers fødder, og hvis de er i naturlig størrelse, må fødderne repræsentere såvel voksne som børn. Man har fremsat forskellige tolkningsforslag. De er blevet set som udtryk for en guddom, der ikke måtte afbildes. Det er blevet foreslået, at det muligvis er Njord fra den nordiske mytologi, som var vanernes gud for havet, sejlads, vinden, fiskeri og rigdom. Han gav frugtbarhed og rigdom og hjalp søfarende på deres rejse over havet. Måske kan man også forestille sig, at tegnet er blevet tillagt lykkebringende eller ondtafværgende egenskaber. Arkæologerne har ligeledes villet se dem i forbindelsen med de levende og dødes sjæle.