Støttet og lavet af:

Lavet af:
Projektansvarlig: Cand.mag. Michael S. Thorsen, Arkæolog ved Bornholms Museum.
Tekster: Cand.phil. Kit Fabricius og Cand.mag. Michael S. Thorsen.
Hjemmeside og Google-map: Per-Olof Olofsson, Borndesign/Bornholms Museum.

Projektet er blevet støttet af:
I 2013 blev 3D-registrering introduceret på Bornholms Museum. Michael S. Thorsen har siden anvendt 3D-registreringen i udbredt grad i udgravningssituationer. I 2015 blev de første forsøg med 3D-registreringer af helleristninger gjort af Michael S. Thorsen, hvilket viste sig meget positive.

Dette gav anledning til følgende projekt (2016-18):
”Helleristninger på Nordbornholm i det 1.årtusinde f.Kr.

Lokalisering, identificering og dokumentering”
”De flere tusind år gamle helleristninger har altid appelleret til vores fantasi og nysgerrighed, da vi gennem bronzealdermenneskets indhugninger i klipper og sten får en fornemmelse af dem og deres tanker. Dette pilotprojekt har til formål at afprøve og udvikle gammelkendte og nye teknikker ”…”til lokalisering, identificering og dokumentering af helleristninger. Et nyt system vil blive udviklet og afprøvet på kendte klipper med helleristninger, ligesom der vil finde en lokalisering af nye helleristningsklipper sted. Systemets styrker og begrænsninger vil blive belyst…”

Projektet blev støttet af:
Dronning Margrethe II´s Arkæologiske Fond
Som et resultat af ovennævnte projekt blev et nyt stort helleristningsfelt fundet i det naturskønne område Hammersholm. Et afdæknings- og formidlingsprojekt var derfor et ønske fra Michael S. Thorsens side. Projektet (2018-2021) blev kaldt:

Oplev 3000 år gamle helleristninger i det nordbornholmske landskab

Lokalisering, dokumentering og visualisering af Hammersholms helleristninger og deres miljø
”Der ansøges om støtte til lokalisering/afdækning, dokumentering og visualisering af Hammersholms 3000 år gamle helleristninger og deres omgivelser. Det er tanken, at den enkelte skal kunne bevæge sig rundt i dette specielle landskab spækket med helleristninger samtidig med, at man gennem en håndholdt computerlignende enhed (f.eks. smarttelefon) kan hente informationer om bronzealderfund, landskab og øvrige natur…”

Projektet blev støttet af:
15. Juni Fonden
Projekterne er desuden støtte af personer i Bornholms Helleristningsgruppe, der har været behjælpelige med afrensningen af de første klippeflader. Desværre har gruppen, som det var planlagt i sidstnævnte projekt, ikke kunnet samles grundet corona-situationen.

Michael S. Thorsen har fået uvurderlig hjælp fra familien ved afrensningerne, ligesom de har hjulpet og støttet på anden vis. Vores to drenge - Nikolaj og Marius - har begge haft glæden ved selv at finde helleristningsskibe og lege i Hammersholms fantastiske landskab med bl.a. ”Marie” – et af områdets får, der fik smag for ”Mariekiks”.