Menneskefigurer

Udformning, udbredelse, datering og tolkning:
På Bornholm er det kun fundet enkelte eksempler på egentlige menneskefigurer. Det bedste eksempel kendes fra Madsebakke ved Allinge, men blev bortsprængt i forbindelse med stenbrydning i 1885. Der er dog bevaret en tegning udført i 1884 af skolelærer L. Petersen. Fra helleristningsfeltet Blåholdthus uden for Allinge haves en forvitret person ombord på et skib, som synes at udføre en eller anden form for rituel handling. Fra Lille Strandbygård i Nylars på Sydbornholm kendes en menneskelignende figur. Denne sten er for omkring 50 år siden blevet flyttet til Bornholms Museums have i Rønne, hvor den i dag kan ses. Hellere ikke fra det øvrige Danmark have mange eksempler på menneskefigurer, men fra de store helleristningsfelter i Sverige og Norge kendes en del, ligesom de optræder i det øvrige Europa. Menneskefigurerne kan optræde på skibe sammen med forskellige bronzealdersymboler som kultøkser, sværd, lanse, lur, hjelme m.m. Fra Norden ses også menneskefigurer i naturlig størrelse, der muligvis kan tolkes som forestillende virkelige mennesker eller guder. Herudover er nogle af helleristningsskibene forsynet med små lodrette streger, som tolkes som mandskabet ombord, men disse er ikke almindeligt forekommende på de bornholmske helleristningsskibe.