Hammersholm 40 (H40)

Resume: Mindst 7 helleristningsskibe.

Yderligere 4 furer kan høre til andre helleristningsskibe. På klippen er der mindst 26 skåltegn.
De første helleristninger på klippeknolden i form af skåltegn blev fundet i 2003. I forbindelse med et registrerings- og formidlingsprojekt støtte af 15. Juni Fonden i 2020 blev flere helleristningsskibe og skåltegn fundet.
Klippen er i store partier noget forvitret, hvorfor detaljer i enkelte af helleristningsskibene er svage. På klippe er ses mindst 7 skibe, hvor 5 af skibene er af den dobbeltfurede type. På flere af skibene synes tværbånd mellem rælings- og køllinje kun at være placeret mod for- og bagenden.
I skibet mod øst synes området mellem rælings- og køllinje dog at være udfyldt med regelmæssige tværbånd. Mindst 2 enkeltfurede skibe ses på klippen. Yderligere 4 furer kan høre til andre helleristningsskibe og da sandsynligt af den enkeltfurede type. Disse ligger dog i dårligt bevarede partier af klippen. Spredt på klippen er placeret mindst 26 skåltegn. Mod sydvest er 7 skåltegn placeret i en lille gruppe. På klippen ses rustspor efter markredskaber, der indtil 2006 har rutsjet hen over denne. Funderinger til et tidligere og det nuværende hegn ses nedboret i klippen. Klippen ligger i dag direkte ud til dyrket mark.

hammarsholm-40-1.jpg    hammarsholm-40-2.jpg     hammarsholm-40-3.jpg

hammarsholm-40-2.jpg    hammarsholm-40-2.jpg