Hammersholm 1 (H1) 

Resume: 3 helleristningsskibe, 22 skåltegn og nogle små partier med prikhugning.
 
En smal, langstrakt klippe, hvor der i 1982 blev erkendt helleristninger. Især mod nord er overfladen velbevaret.
Der optræder 3 helleristningsskibe, som alle er af den dobbeltfurede type med høj kølforlængelse og en lille stabilisator agter. Skibene sejler alle i samme retning, hvor det lille skib længst mod nord har udad drejede stævne.
De øvrige 2 skibe har indad drejede stævne og et tværbånd mellem rælings- og køllinjen.
På det bagerste, sydvestlige skib er bagstævnen ikke bevaret. Men man kan se, at rælings- og køllinjen fortil fortsætter op i en bred indad drejet stævn.

Der findes ca. 22 skåltegn.
De fleste skåltegn ses imellem de to nordligst liggende skibe, hvor de findes i to grupper bestående af hhv. 7 og 3 tætliggende skåltegn.
Over det mindste skibs midte optræder 2 skåltegn, som muligvis skal ses i sammenhæng hermed.
Et tredje skåltegn findes et stykke over det lille skib. Under de to nordligste skibe er der 4 skåltegn.
Herudover er der nogle svage prikhugninger især i et område under det lille skibs bagstævn. I klippens sydvestlige ende findes kun 5 skåltegn.

BMR 2262 H1 Fig1.jpg  BMR 2262 H1 Fig2.jpg 

BMR 2262 H1 Fig3.jpg  BMR 2262 H1 Fig4.jpg