Hammersholm 35 (H35)

Resume: 5 helleristningsskibe og 11 skåltegn.

På en mindre klippe findes i dens vestlige halvdel 5 helleristningsskibe af varierende størrelse.
De 3 største skibe er af den dobbeltfurede type med indaddrejede stævne.
De har en høj kølforlængelse i forenden og en vandret stabilisator agter.
Det sydligste af de dobbeltfurede skibe har en indaddrejet stævn, som muligvis afsluttes i en spiral.
Over skibet findes et skib af den enkeltfurede type, hvis stævne afsluttes i indaddrejede spiraler.
Endnu et dårligt bevaret enkeltfuret skib med indaddrejede stævne optræder nord herfor. Omkring og imellem skibene findes 11 skåltegn.

BMR 2262 H35 Fig1.jpg   BMR 2262 H35 Fig2.jpg

BMR 2262 H35 Fig3.jpg